Spirituel terapi

Terapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Processen

Hele livet er en udviklingsproces, hvor vi forfiner og udvikler vores iboende muligheder. Nogle gange oplever vi kriser – ja, stor smerte, ensomhed og sorg, som vi har vanskeligt ved at komme igennem ved egen hjælp. Det kræver rum, nærvær, tillid og tålmodighed, og ikke mindst tilgivelse, at arbejde sig ud af krisetilstande. Det er ikke altid let, nærmere hårdt arbejde, men belønningen er stor, når det lykkedes. Det at sætte ord på, at opleve den energi, der kan have være bundet i problemstillingen, kan virkelig frisætte livskraft. Det kan simpelthen ændre ens måde at se og opleve verden på.

Det kan være dybere såringer, ofte ubevidste tilstande, der begrænser éns livsudfoldelse. Såringer og begrænsninger kan være skabt tidligt i livet, så de er komplet ubevidste, men alligevel husker kroppen tilstanden.  Gennem samtale og “dialog med kroppen”, er det muligt at bevidstgøre og frisætte gamle mønstre.

Det kan også være en uhensigtsmæssig adfærd, der skaber problemer i livet. De kan være svære at ændre alene, da det er svært at sætte ord på. Den dialog og de øvelser jeg anvender, er med til at synliggøre og bevidstgøre på flere planer.

Når det lykkedes, kan det opleves inden i, rent kropsligt, – og det kan opleves i den ydre verden. Svære relationer kan pludselig opleves anderledes, de er ikke så vanskelige mere. Den energi vi udstråler har ændret sig, og vores nære omgivelser mærker det og ændrer dermed også adfærd over for én.

Metoden

Jeg arbejder i et nærværende, accepterende og kærligt rum, med de iboende energier, der er tilstede. Synliggørelse og oplevelsesorienteret terapi kan bevidstgøre gamle mønstre og fastfrossen energi. Den kan skabe nye mønstre og livskraft, der dermed kan få mulighed for at manifestere sig. Dialog og ligeværdighed er vigtige faktorer for mig.