Spirituel astrologi

Astrologi er et symbolsprog, der viser hvordan energierne var på præcis det tidspunkt hvor en begivenhed fødes og lander på jorden.

Udvikling

Før I tiden ansås astrologi for at fortælle om ens skæbne. Den var forudbestemt af stjernerne, og der var intet vi selv kunne gøre, for at ændre på de forhold vi nu engang levede under og med. Senere er vi blevet bevidste om hele psykologien bag vores følelses-, tanke- og handlemønstre, men også vores egen fri vilje til at tage beslutninger og ændre på forhold, der er uhensigtsmæssige. Der er muligheder og andre veje at gå, hvis vi tør, tager ansvar og øver os tilstrækkeligt, så vi får noget erfaring.

Vejen

Det handler om at blive bevidst om sine mønstre, om hvordan og hvorfor det opleves sådan. Derved bliver det lettere at ændre på. Det kan være følelser eller indre dialoger, der kan foregå, hvor ofte modsat rettede energier diskuterer om hvilken vej vi skal gå. Det kan også opleves som ydre begrænsninger, hvor andre opleves som forhindringer på ens vej. Det kan resultere i, at vi mister modet og slet ikke kommer nogen vegne, men oplever i stedet frustration, vrede og afmagt.

Livets mening

Mennesket er under konstant udvikling. Vi beslutter os for at inkarnere på jorden med nogle ressourcer og problemstillinger, som vi vil løse og udvikle. Kort sagt har vi nogle opgaver med, da vores bevidsthed svævede på en sky i Altet. Vi er bevidste om vores opgaver når vi fødes, men glemmer hurtigt, når vi som spæde skal lære at være i fast form og have en krop til at fungere.

Når vi efter en rum tid har lært, – fået livet til at fungere – kan der opstå en form for tomhed, en krise eller andet, der gør at vi begynder at tænke over livet i et større perspektiv. Noget indre begynder at røre på sig.

Astrologien er et hjælpeværktøj, der fortæller om hvilke processer, energier og mulige udviklingstrin, der kan give mening for den enkelte. Ud fra det opstillede horoskop, kan vi sammen tage en dialog om de problemstillinger og ønsker du netop sidder med.